Miasto
Region

Nowe, lepsze, bezpieczniejsze drogi w Gminie Tomaszów!

Gmina Tomaszów Lubelski w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie otrzymała dotacje celową z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 978.000,00 zł na realizację zadania: „Przebudowa…