Turystyka

Przez Tomaszów prowadzą trzy szlaki turystyczne, a w pobliżu znajduje się szereg węzłów szlaków stanowiących doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej – szosowej i górskiej, a nawet konnej. Zimą natomiast można te szlaki pokonywać na nartach śladowych, a narciarstwo zjazdowe można uprawiać na dobrze przygotowanych trasach Chełmowej Góry w Krasnobrodzie i Jacni.
W trakcie wędrówek można poznać szereg rezerwatów:

  • „Skrzypny Ostrów” z ostoją modrzewia polskiego – ponad 20 drzew usytuowanych przy zielonym szlaku około 10 km od Tomaszowa Lubelskiego.
  • „Piekiełko” – rezerwat geologiczny – przy tym samym szlaku – około 4 km od Tomaszowa – jedyny rezerwat geologiczny Lubelszczyzny ze skupiskiem 68 głazów narzutowych pozostałych po epoce lodowcowej.
  • „Nad Tanwią” w okolicach Suśca z kaskadą progów skalnych na dnie rzeki, stanowiących piękną kaskadę wodospadów, gdzie występuje pstrąg potokowy.
  • „Czartowe Pole” w dolinie rzeki Sopot w okolicach Hamerni – (około 24 km od miasta) z pięknym przełomem rzeki, kaskadami wodospadów, z ruinami zabytkowej papierni, porośnięty pierwotnym lasem mieszanym z wieloma stanowiskami rzadkich roślin.


W okolicy nie brak licznych pomników przyrody w postaci okazałych i rzadkich gatunków drzew osiągających pokaźne rozmiary i sędziwy wiek, a nawet występujących w formie skamieniałej (okolice Siedlisk 17 km od miasta), co jest ewenementem w skali światowej.
Tomaszów leży w sąsiedztwie „Małej Częstochowy” – Krasnobrodu – gdzie znajduje się Sanktuarium Maryjne i cudowne źródła przyciągające rzesze pielgrzymów i turystów. Okolice Krasnobrodu są bardzo zdrowe i czyste ekologicznie – świadczy o tym fakt występowania ponad 100 gatunków ptaków – tyle bowiem stwierdzili ornitolodzy na okolicznych zbiornikach wodnych.