Skarby z minionych epok na granicy w Hrebennem

Przemyt ponad 460 zabytków archeologicznych udaremnili na granicy w Hrebennem funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze zatrzymali m.in. gliniane naczynia, kamienne toporki i elementy innych narzędzi kamiennych, w tym pochodzące z okresu neolitu.

Towar przez granicę w Hrebennem próbował przemycić kierowca ciężarówki, obywatel Polski. Archeologiczne skarby ukrył w kabinie pojazdu. Mężczyzna miał obowiązek zgłoszenia wwożonych do Polski muzealiów, ale tego nie uczynił. W związku z próbą przemytu funkcjonariusze celno-skarbowi wszczęli przeciwko niemu postępowanie karne skarbowe.

Kierowca tłumaczył, że towar nie jest jego własnością. Na prośbę znajomego miał go jedynie przewieźć do Polski. Znajomy rzekomo znalazł te przedmioty w rzece Prut na granicy mołdawsko-rumuńskiej.

Zatrzymane przez funkcjonariuszy wyroby to elementy ceramiki i zabytków kamiennych. Można wśród nich zidentyfikować np. toporki kamienne, ciężarek tkacki, fragmenty średniowiecznych naczyń oraz półfabrykaty narzędzi krzemiennych, m.in. tzw. „wiórów” (odłupek kamienny służący jako narzędzie tnące). W sumie to 463 przedmioty stanowiące świadectwo życia ludzi z bardzo odległych epok. Wartość zatrzymanych obiektów archeologicznych, w tym wartość zabytkową, określi rzeczoznawca.

Służby przypominają, iż na przywóz spoza Unii Europejskiej do Polski dóbr kultury (poza określonymi włączeniami) nie są wymagane specjalne dokumenty ani pozwolenia. Podróżny ma jednak obowiązek zgłoszenia takich towarów w urzędzie celno-skarbowym, w celu objęcia ich procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną i opłacenia należności podatkowych, jeżeli takowe są wymagane. Należy jednak pamiętać, że od 28 grudnia 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie (UE) 2019/880 w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury, na mocy którego przywóz zabytków archeologicznych będzie zakazany.

 

źr. Straż Graniczna