Poszukiwana listami gończymi kobieta w rękach Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem, zatrzymali kobietę poszukiwaną przez polskie organy ścigania. Jak ustalili funkcjonariusze, obywatelka Ukrainy, trzy razy zmieniała swoją tożsamość aby uniknąć zasadzonych wobec niej kar.

11 stycznia br. na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, na kierunku wjazdowym do Polski, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali ob. Ukrainy, poszukiwaną przez polski wymiar sprawiedliwości. Cudzoziemka była poszukiwana pięcioma listami gończymi w związku z realizacją wobec niej kilku kar grzywny o łącznej kwocie ponad 40 tys. zł. Dodatkowo podczas czynności kontrolnych, funkcjonariusze ustalili, iż obywatelka Ukrainy, trzy razy zmieniała swoją tożsamość aby uniknąć zasadzonych wobec niej kar. Obywatelce Ukrainy postawiono już zarzut  przekroczenia granicy państwowej przy użyciu podstępu tj. o czyn z art. 264 § 2 kk, który usankcjonowany jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Ujawnianie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości wynika z realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy ścigania i jest jednym z zadań Straży Granicznej. Zadanie to Nadbużański Oddział SG realizuje głównie na przejściach granicznych, zarówno drogowych jak i lotniczym, ale również poza nimi, w trakcie kontroli na terenie służbowej odpowiedzialności.

źr. Straż Graniczna