Nielegalni migranci z Turcji zatrzymani przez Straż Graniczną. Areszt dla organizatora nielegalnego przekroczenia granicy państwowej

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch nielegalnych migrantów oraz osoby, które miały odwieźć je od granicy państwa. „ Główny organizator” nielegalnej migracji został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

W dniu 5 sierpnia br. podczas działań związanych z ochroną granicy państwowej,  funkcjonariusze NOSG z Wydziału Zabezpieczenia Działań oraz placówek SG w Hrebennem i Lubyczy Królewskiej, zatrzymali w miejscowości Ruda Żurawiecka, pow. Tomaszów Lubelski, dwóch ob. Turcji.  Jak ustalono, mężczyźni przekroczyli wcześniej granicę państwową wbrew obowiązującym przepisom.

Podczas dalszych działań, jeszcze tego samego dnia, również  w miejscowości Ruda Żurawiecka, zatrzymano dwie kolejne osoby – obywatelkę Polski i obywatela Syrii. Jak ustalili funkcjonariusze, zadaniem tych osób było odebranie nielegalnych migrantów i przetransportowanie ich w głąb Europy.

W ramach prowadzonego śledztwa dwóm obywatelom Turcji został ogłoszony zarzut nielegalnego przekroczenia granicy państwa z Ukrainy do Polski. Mężczyźni, przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali się karze grzywny. 7 sierpnia br., obaj nielegalni migranci zostali przekazani ukraińskim służbom granicznym.

Zatrzymani do prowadzonej sprawy „odbiorcy” nielegalnych migrantów, usłyszeli natomiast zarzut organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej  dla dwóch obywateli Turcji. Obywatelka Polski  oraz obywatel Syrii,  poddali się dobrowolnie odpowiedzialności karnej w wymiarze: 10 miesięcy pozbawiania wolności w zamieszeniu na 3 lata oraz karze grzywny.

Funkcjonariusze NOSG, którzy prowadzili dalsze działania w tej sprawie,  ustalili „głównego organizatora” nielegalnego przekroczenia granicy państwowej dla dwóch zatrzymanych wcześniej przez Straż Graniczną mężczyzn. Był nim obywatel Turcji, przebywający legalnie na terytorium RP. W ramach prowadzonej pomocy prawnej został on zatrzymany w miejscowości Starogard Gdański przez  funkcjonariuszy Placówki SG w Gdańsku i przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału SG.

Na podstawie zgromadzonego materiału procesowego, zatrzymanemu ogłoszono zarzut zorganizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim, 8 sierpnia br., Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim wobec „głównego organizatora” nielegalnego przekroczenia granicy państwowej, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.