Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 roku

Dotychczas podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek było posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR). Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

 • w przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie ( tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 • w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty i wybiera tylko jedną formę Karty nie ponosi opłaty, ale musi liczyć się z tym, że jeśli za jakiś czas będzie chciał również drugą formę tej Karty, będzie już musiał ponieść za nią opłatę (9,21 za kartę);
 • jeśli wnioskodawca wnosi o wydanie duplikatu Karty, ponosi tylko opłatę za duplikat, niezależnie, czy chce go w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy w obu formach;
 • jeżeli wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty elektronicznej dla osoby, dla której wniosek o przyznanie Karty był złożonyprzed 1 stycznia 2018 r.- jest zwolniony z opłaty z mocy prawa (art.37 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin)- jednak wniosek o elektroniczną formę Karty musi złożyć do 31 grudnia 2019 r;
 • w pozostałych przypadkach „domawiania” drugiej Karty zastosowanie ma art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny – należy przy tym pamiętać, że opłata o której mowa w tym przepisie, dotyczy każdej Karty osobno, a nie całego wniosku łącznie.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

 1. Złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodzin wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, oddając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji  mKDR,
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty ( cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
 3. Po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
 4. Spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

 Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych, za pomocą dedykowanej aplikacji, zapewni członkom rodzin wielodzietnych szereg korzyści:

 • dostosuje Kartę do postępu technologicznego,
 • rozszerzy wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie,
 • spowoduje krótszy czas oczekiwania na Kartę- dostęp do aplikacji uzyskać będzie można w momencie przyznania Karty i będzie można od razu z niej korzystać,
 • wizualizacja na telefonach rodziców kart przyznanych ich dzieciom – nie trzeba będzie nosić wszystkich plastikowych kart przy sobie.

Na terenie miasta Tomaszów Lubelski ze zniżek oferowanych przez KDR można skorzystać w następujących punktach:

 1. „ORLEN” ul. Zamojska
 2. „KOMANDOR” Jacek Neć ul. Zamojska
 3. „Play” ul. Lwowska
 4.  „Orange” ul. Lwowska
 5. „Spar”- Progres Spółka Cywilna ul. Kościuszki
 6. 5.10.15. sklep ul. Kościuszki
 7. Bank PKO ul. Lwowska
 8. Bank Zachodni WBK ul. Lwowska
 9. Martes Sport ul. Lwowska
 10. T- Mobile ul. Lwowska

Lista partnerów oferujących zniżki na terenie całej Polski jest na bieżąco aktualizowana i dostępna na stronie www.rodzina.gov.pl

 

źr. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim