Zaproszenie do udziału w Konkursie Wielkanocnym

Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik zaprasza dzieci i młodzież z gminy Telatyn do udziału w wielkanocnym konkursie plastycznym ,,Palmy, Pisanki i Stroiki Wielkanocne”. 
Cele konkursu:

 • Ochrona i promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji kulturowych i Świąt
  Wielkanocnych
 • Promowanie osób utalentowanych w kierunkach plastycznych
 • Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych pomiędzy uczestnikami konkursu jak i opiekunami artystycznymi

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Telatyn.
 • Prace zostaną ocenione w trzech technikach plastycznych: palmy, pisanki, stroiki
 • Konkurs będzie oceniany w kategoriach wiekowych:
  -przedszkola indywidualnie i zespołowo (tylko w najmłodszej grupie wiekowej), -klasy I-III -klasy IV-VII – gimnazjum
 • Termin i miejsce nadsyłania prac: Prace wraz z wypełnionym załącznikiem należy dostarczyć do dnia 20 marca 2018r. do Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn
 • Wszystkie prace powinny być zaopatrzone opisem widocznym zawierającym dane :
  – Imię i nazwisko autora, (nazwa grupy dzieci najmłodszych)
  – Wiek wykonawcy
  – Adres szkoły lub miejsca zamieszkania
  – Imię i nazwisko opiekuna artystycznego
  – Karta opisowa powinna być zamocowana w sposób trwały i widoczny na przodzie pracy.

Postanowienia końcowe:

 • Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia dyplomów i nagród.
 • Werdykt jury powołany przez organizatora jest ostateczny.
 • Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane w celach promocyjnych.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i konkursowych.

 

źr. Gmina Telatyn