Z Roztoczem na Ukrainie

8452W dniach 25 do 28 sierpnia, w ramach realizacji projektu „Polska pieśnią malowana”, przebywała na Ukrainie delegacja z Tomaszowa Lubelskiego.

      Zasadniczym celem projektu, opracowanego przez Monikę Nocek- Inspektora ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień, była promocja programowania i szerokie upowszechnienie kultury polskiej w środowiskach polonijnych na Ukrainie. W składzie delegacji znalazła się grupa Zespołu Folklorystycznego ,,Roztocze” wraz z jej kierownikiem artystycznym Stanisławą Kowalską, grupa radnych Rady Miasta wraz z jej przewodniczącym Mirosławem Fusem, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego – Wojciech Żukowski oraz przedstawiciele instytucji podległych Urzędowi Miasta z MOPS, PGKiM, jak i dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych. Tomaszowską delegację witała serdecznie w Krzemieńcu Ada Kamniewa, przewodnicząca Fundacji Młoda Polonia na Ukrainie, przekazując na ręce szefa Rady Miasta piękny w formie tradycyjnej kołacz wraz z życzeniami przyjemnego i owocnego pobytu. Po zakwaterowaniu w hotelu Panorama nastąpiło zwiedzanie Krzemieńca i okolic pod opieką przewodnika-pasjonata Grzegorza Grochowskiego, przy czym największym powodzeniem i uznaniem cieszyła się wycieczka na Górę Bony, gdzie znajdowały się pozostałości murów obronnych i skąd rozpościerały się wspaniałe krajobrazy na całe okoliczne tereny. Z uwagą także zwiedzano dworek – Muzeum Juliusza Słowackiego.

      W piątek 26 sierpnia, po próbach Zespołu ,,Roztocze” kontynuowano zwiedzanie miasta, a w późnych godzinach popołudniowych w miejscowej muszli koncertowej miał miejsce galowy występ ZF ,,Roztocze”, którego repertuar prezentowany był naprzemiennie z występami  miejscowych szkolnych grup artystycznych: ,,Barwinek”, ,,Lubczyk”, ,,Domisolki”, ,,Słoneczka” i ,,Gimnazjum”.          Tancerze ,,Roztocza” przedstawili mieszkańcom Krzemieńca poloneza, mazurka, krakowiaka, kujawiaka i oberka, wiązankę tańców lubartowskich i tańców Beskidu Żywieckiego. Natomiast w programie gospodarzy znalazły się występy licznych solistów, wokalistów i instrumentalistów, ludowe tańce ukraińskie i cygańskie, pieśni patriotyczne, występy chóru, zaś ukłonem w stronę gości była pieśń ,,Polskie kwiaty”. W scenie finałowej wystąpiły wszystkie zespoły i grupy artystyczne wykonujące wspólnie pieśń ,,Podaj rękę Ukrainie”.

      W wystąpieniach oficjalnych Burmistrza Wojciecha Żukowskiego i Wołodymira Szewczuka reprezentującego władze Krzemieńca, jaki i Ady Kamniewej podkreślono znaczenie realizacji projektu dla obu partnerskich stron, gratulowano udanego przedsięwzięcia artystycznego inicjatorce i autorce projektu M. Nocek, nawiązywanego do zasadniczego celu przedsięwzięcia, jak i solidarnej postawy Polski wobec zagrożenia Ukrainy rosyjską agresją, składano życzenia, by wolność i niezależność naszego sąsiada nie była wątpliwa.

      W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie integracyjne delegacji tomaszowskiej z partnerami strony ukraińskiej, jako uczestnikami wspólnego projektu. Przy okazji tego spotkania przedstawiciele strony polskiej- burmistrz Wojciech Żukowski i przewodniczący RM Mirosław Fus w rozmowie z Oleksijem Kowalczukiem omówili aktualny stan współpracy, debatowali nt. poszerzenia jej form i treści m. in. o wprowadzenie elementu rozgrywek sportowych  drużyn Tomaszowa Lub. i Krzemieńca. Burmistrz W. Żukowski złożył merowi Krzemieńca ofertę przyjazdu na rekonstrukcję bitew we wrześniu br., a jego partner zaprosił burmistrza na obchody urodzin J. Słowackiego.

      W sobotę 27 sierpnia delegacja Tomaszowa Lub. żegnana przez gospodarzy Krzemieńca odjechała do Kiwerc – naszego wieloletniego miasta partnerskiego. Mieszkańcy tej miejscowości, tak jak i na całej Ukrainie-tak głosiły to oficjalne plakaty-obchodzili w tych dniach 25-lecie niepodległości i 1000-lecie państwowości. Skąd przed miejscowym domem kultury trwał festyn z wieloma straganami i kramami mieszczącymi wyroby artystyczne i ludowe rękodzieła, żywność ekologiczną, a szczególnie wyeksponowana była wystawa prac plastycznych, jako pokłosie warsztatów inspirowanych twórczością narodową. Nie trzeba dodawać, że stojące na wysokim poziomie kompozycyjnym, technicznym i kolorystycznym rysunki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności.

      Po powitaniu delegacji z Tomaszowa Lub. przez przedstawicieli władz Kiwerc, w tym- Wołodymyra Zhutowa, przed wejściem do domu kultury odbył się ponad trzygodzinny koncert w wykonaniu ZF ,,Roztocze” i miejscowych zespołów artystycznych, stanowiący formę przeglądu pieśni i tańca prezentujący publiczności ze środowiska polonijnego na Ukrainie, jak i wszystkim mieszkańcom spośród miejscowej społeczności ukraińskiej szeroką paletę twórczości narodowej obejmującej tańce, pieśni i pokaz strojów ludowych. Członkowie ZF ,,Roztocze” wystąpili z nieco tylko zmodyfikowanym programem, jak w poprzednim dniu pokazanym w Krzemieńcu, natomiast liczne zespoły z Kiwerc w swym repertuarze zademonstrowały tańce ludowe i narodowe, pieśni regionalne, pokazy mody, suity baletowe i pieśni patriotyczne. Zarówno ZF ,,Roztocze”, jak i grupa artystyczna z Kiwerc zaimponowała publiczności wyjątkowo bogatym w treści i formie repertuarem, ekspresją i precyzją wykonania utworów tanecznych i wokalnych, różnorodnością strojów, żywiołowością i bogactwem układów choreograficznych, a polskim akcentem była wiązanka naszych tańców. W scenie finałowej wszyscy wykonawcy odśpiewali wspólnie pieśń ,,Kocham Ukrainę”, w czym uczestniczyli także przedstawiciele władz obu krajów, a burmistrz Wojciech Żukowski wystąpił w ,,soroczce-wyszywance” ozdobionej ludowymi wzorami ukraińskimi, podarowanej przez swego odpowiednika z Kiwerc. Po patriotycznym finale nastąpił akt wręczenia okolicznościowych upominków i podziękowań, w których podkreślano wspólne korzenie kultury obu narodów, w samych superlatywach oceniano zrealizowany koncert jako bezpośredni efekt działań organizacyjnych i przygotowawczych M. Nocek, autorki projektu ,, Polska pieśnią malowana”, wspartego dotacją Kancelarii Senatu RP w wysokości 60tys. zł w ramach zadania publicznego ,,Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r”.

      Burmistrz Tomaszowa Wojciech Żukowski składając życzenia przedstawicielom strony ukraińskiej i dziękując im za dotychczasową współpracę, zaproponował partnerom ukraińskim w najbliższej przyszłości udział w kolejnym przygotowanym projekcie pn. ,,Szkoła to nie tylko lekcje”. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie członków delegacji Tomaszowa Lub. z przedstawicielami kulturalnego środowiska Polonii na Ukrainie oraz miejscowymi władzami samorządowymi na uroczystej kolacji, po czym nastąpił czas pożegnania i przygotowania do powrotu do kraju. Grupa polska dobrze wykorzystała pobyt na Ukrainie nie tylko na występy i koncerty z Polonią, ale i na poznanie zabytków, w tym Krzemieńca, Poczajowa i Zbaraża, a podczas drogi powrotnej także i Łucka.

FOTORELACJA

Tekst i zdjęcia: Wojciech Dziedzic

źr. UM Tomaszow Lubelski