XXXIX sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

W dniu 29 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXXIX sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

      W pierwszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami.

      W kolejnej części Radni przyjęli uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2017 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2018 rok, przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2018 rok, udzielenia pomocy finansowej miastu Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, przyjęcia raportu z realizacji ”Programu ochrony środowiska dla Miasta Tomaszów Lubelski”, uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2018 rok.

      Po sesji Radni Rady Miasta, władze samorządowe, duchowieństwo oraz zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, w trakcie, którego mieli możliwość wspólnej modlitwy, kolędowania, dzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń świąteczno-noworocznych.

 

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

Źr. UM Tomaszów Lubelski