XX Sesja Rady Miejskiej

INFORMACJA

Informuję mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 odbędą się obrady XX sesji VIII kadencji Rady Miasta, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad XX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2020 rok
 10. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 11. Rozwiązanie Straży Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim
 12. Rozpatrzenie skargi dotyczącej niewłaściwego załatwienia sprawy przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim dotyczącej lokalizacji zjazdu z dogi publicznej ul. Traugutta
 13. Zmiana uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 14. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Tomaszów Lubelski
 15. Zbycie nieruchomości położonej przy ul. Aleje Grunwaldzkie w Tomaszowie Lubelskim
 16. Zbycie nieruchomości położonej przy ul. Stawisko w Tomaszowie Lubelskim
 17. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
 18. Uchwalenie regulaminu korzystania z Krytej Pływalni przy Ośrodku Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim
 19. Zakończenie obrad XX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus