Wczoraj odbyła się sesja Rady Miejskiej

xxi_sesja_3W dniu 17 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXI sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Podczas sesji członkowie Związku Inwalidów Wojennych RP oddział w Tomaszowie Lubelskim uhonorowali Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego Krzyżem Związku Inwalidów Wojennych RP za zasługi i wieloletnie wsparcie.

W pierwszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami. Burmistrz poinformował, m.in. o: otrzymaniu przez Miasto Tomaszów Lubelski dofinansowanie w wysokości 190 tys. na budowę kanalizacji burzowej przy ul. Ściegiennego, kończących się pracach przy budowie toru wrotkarskiego na terenie OSiR „Tomasovia”, modernizacji oświetlenia placu zabaw w Parku Miejskim, trwającej modernizacji ulicy Szopena oraz o otrzymaniu przez Miejską Bibliotekę Publiczną dofinansowania w wysokości 1 150 000 zł w ramach projektu „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim – II Etap” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”. Ponadto Burmistrz Miasta poinformował o wydarzeniach kulturalnych, które w ostatnim okresie odbyły się na terenie miasta.

Najważniejszym punktem XXI sesji Rady Miasta było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok. Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski przedstawił Radnym sprawozdanie finansowe za 2015 r., Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta.

W kolejnej części Radni uchwalili uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2016 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Radni przyjęli również informację o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2015 rok, sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Tomaszów Lubelski za 2015 rok. Na sesji została rozpatrzona również skarga złożona na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, która Radni postanowili uznać za bezzasadną.

źr. UM w Tomaszowie Lubelskim