W Rabinówce mają oświetlenie uliczne

W dniu 8 marca 2021 r. zostały odebrane roboty, polegające na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w Rabinówce.
W ramach robót wykonano linię oświetlenia na długości 850 m i ustawiono 11 sztuk słupów oświetleniowych.
Wartość wykonanych robót to kwota 67 tysięcy PLN
źr. UG Tomaszów Lubelski