Uwaga! Zakazy wstępu do lasu w dniach 2-31 maja

Z uwagi na wykonywanie ratowniczych zabiegów agrolotniczych.

Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (Zn. Spr.:ZO.7100.1.2019 r. z dnia 12 kwietnia 2019 r. ) w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych oraz innych zjawisk szkodotwórczych, w tym w szczególności wykonania techniką agrolotniczą chemicznych zabiegów ratowniczych na obszarach zagrożenia trwałości lasu przez szkodniki liściożerne w 2019 roku,

 

ZAWIADAMIAMY

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania agrolotniczego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych, wykazujących zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Tomaszów, położonych w zasięgu terytorialnym gmin: RachanieTarnawatkaKrasnobródTomaszów Lubelski, SusiecBełżec, Lubycza KrólewskaHoryniec-Zdrój.

Powierzchnia zabiegu agrolotniczego wraz z lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa: 7410,18 ha

Zabieg agrolotniczy zostanie wykonany z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwantu) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą i instrukcją użycia.

Warunki bezpiecznego stosowania środka Mospilan 20 SP:

– okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy,

– okres prewencji dla ludzi i zwierząt: nie dotyczy,

– okres karencji dla runa leśnego: 14 dni.

Przebieg i organizację zabiegu koordynuje Nadleśnictwo Tomaszów. Zabiegi będą wykonane w okresie od 2 do 31 maja (w zależności od warunków atmosferycznych).

NA CZAS ZABIEGU ZOSTANIE WPROWADZONY ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN OKREŚLONYCH PÓL ZABIEGOWYCH

W sprawach związanych z akcją prosimy o kontakt telefoniczny z Nadleśnictwem Tomaszów, tel: 84 664 24 58

Mapa pól zabiegowych, objętych zakazem wstępu
źr. Nadleśnictwo Tomaszów