„Umiem pływać!” Nauka dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/21 uczęszczali do klasy II, a w roku szkolnym 2021/22 będą uczniami klasy III.

Tomaszowski Klubu Sportowy „Tomasovia” w ramach zadania nr 2 „Sport Powszechny” działania „Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu realizuje zadanie pn. „Umiem pływać! Zajęcia dla uczniów klas I – III szkół z terenu Miasta Tomaszów Lubelski”

Miejsce realizacji programu : Kryta Pływalnia przy Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia”,

Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Podstawowym celem projektu jest doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom, rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania. Pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, który doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.

Adresaci programu: od 10 do 15-osobowe grupy uczniów z niżej wymienionych szkół podstawowych:

1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim-

2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim-

3) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim-

Projektem objęci są uczniowie którzy w roku szkolnym 2020/21 uczęszczali do klasy II, a w roku szkolnym 2021/22 będą uczniami klasy III.

Naukę pływania dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem

jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu