Uczniowie ZS Nr3 wyjadą na praktyki zawodowe do Rimini (Włochy)

Od 15.05.-26.05.2017r.  grupa 20. uczniów technikum hotelarskiego ZS Nr3 w Tomaszowie Lubelskim  będzie odbywać praktykę zawodową w Rimini nad Morzem Adriatyckim we Włoszech w ramach projektu pn. „Mobilny uczeń – praktyki zawodowe we Włoszech i w Niemczech”.

Pobyt i realizacja praktyki jest finansowana ze środków  EFS w ramach programu Operacyjnego PO WER na zasadach programu Erasmus +.

Celem projektu jest mobilność osób uczących się dająca możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju oraz promowanie równego dostępu i włączenia społecznego przez ułatwianie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami. 

Uczniowie mają zapewnione miejsca odbywania praktyk, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, transport lotniczy, transport lokalny, program kulturowy, ubezpieczenie a także kieszonkowe.

Po zakończeniu praktyki uczniowie otrzymają Europass Mobility oraz punkty systemu ECVET.

źr. ZS Nr3 Tomaszów Lubelski