Tyszowce: Unijne wsparcie dla uczniów

Gmina Tyszowce otrzyma z Unii Europejskiej pieniądze na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów i doposażenie pracowni. Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego dla szkół podstawowych w Perespie i Tyszowcach powinien być rozstrzygnięty w przyszłym tygodniu, a pierwsze zajęcia rozpoczną się w połowie października.

Weźmie w nich udział ponad 230 uczniów, którzy będą mogli wyrównywać zaległości w nauce lub rozwijać swoje zdolności, m.in. z biologii, chemii, fizyki, informatyki i matematyki. W ramach projektu dzieci będą mogły korzystać także ze wsparcia psychologa i logopedy, a nauczyciele wziąć udział w szkoleniach, dotyczących wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej szkoła w Perespie zostanie doposażona, m.in. w 11 laptopów, w tym 3 dla uczniów niepełnosprawnych, drukarkę 3D, kolorową kserokopiarkę, aparat fotograficzny, tablicę interaktywną z projektorem oraz oprzyrządowanie do pracowni informatycznej. Z kolei placówka w Tyszowcach otrzyma 9 laptopów, drukarkę 3D i osprzęt informatyczny. Sprzęt ma być dostarczony do obydwu placówek do końca października.

Projekty „Wiedza kluczem do przyszłości” w Szkole Podstawowej w Perespie i „W nowej perspektywie z nową perspektywą” w Szkole Podstawowej w Tyszowcach będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

źr. ias24.eu / fot: pixabay.com