Tu na razie jest ściernisko, ale będzie …. specjalna strefa ekonomiczna.

Na pewno wielu z Was zastanawia się, co to za strefa ekonomiczna, którą uruchamiamy w Kolonii – Łaszczówce na terenie tzw. „lotniska”. Formalnie rzecz ujmując jest to wyodrębniony administracyjnie obszar Polski, w ramach którego inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania stref jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego wybranych obszarów kraju między innymi przez tworzenie nowych miejsc pracy. Tereny w Łaszczówce–Kolonii zostały włączone do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan” rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. Jednak włączone tereny nie były uzbrojone, co zniechęcało potencjalnych inwestorów.

Po wielu analizach, wizytach w różnych urzędach Wójta Gminy Marzeny Czubaj-Gancarz i Skarbnika Grzegorz Gałana, konsultacjach i spotkaniach udało się zdobyć pieniądze na sfinansowanie uzbrojenia strefy. Powstanie skrzyżowanie z drogą krajową nr 17, droga dojazdowa do działek znajdujących się w strefie, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i kanały technologiczne. Wartość obecnie prowadzonych robót to ok. 2,2 mln PLN, w tym środki Funduszu Dróg Samorządowych – 1,3 mln PLN oraz Województwa Lubelskiego 800 tys. PLN. Trwają prace przygotowawcze do budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej. To będzie #dobra oferta dla inwestorów, #dobra oferta dla pracowników i rozwoju gospodarczego Naszej Gminy. Skorzystamy wszyscy.”

 

materiał nadesłany