Tomaszów czeka na lotnisko i SOR

imagesDyrekcja szpitala w Tomaszowie Lubelskim chce wybudować lotnisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego, rozbudować szpitalny oddział ratunkowy i wyposażyć go w najnowszy sprzęt. W ciągu najbliższych tygodni okaże się, czy projekt uzyska rządowe wsparcie. Andrzej Kaczor, dyrektor szpitala, jest dobrej myśli.

O budowie lotniska dla śmigłowców mówi się w Tomaszowie od wielu lat. Dziś, jeśli jest taka potrzeba, śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego lądują na trawiastym lotnisku w pobliżu Jezierni. Lotnisko nie spełnia jednak odpowiednich wymogów.

Jest szansa, że lądowisko dla śmigłowców powstanie przy orliku obok Zespołu Szkół nr 1. Radni powiatu tomaszowskiego zgodzili się na ten cel przeznaczyć zlokalizowaną tam nieruchomość, dobrze skomunikowaną ze szpitalem.

Bliżej pacjenta

Dyrekcja SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim złożyła do Ministra Zdrowia projekt, który przewiduje budowę lądowiska dla helikopterów, rozbudowę SOR oraz zakup wyposażenia. Projekt warty jest blisko 11 mln zł, z czego 85 procent kosztów miałoby pochodzić z dotacji rządowej. Resztę dołożyłby ze swoich środków szpital, a raczej powiat, który jest organem prowadzącym tej placówki. 

 – Jest olbrzymia szansa na to, że projekt uzyska dofinansowanie. Mamy poparcie starosty i wojewody lubelskiego, który wpisał inwestycję do wojewódzkiego planu zabezpieczenia ratownictwa medycznego. To był podstawowy warunek, aby starać się o dofinansowanie – mówi Andrzej Kaczor, dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim.

Decyzja czy tomaszowskie przedsięwzięcie otrzyma wsparcie, ma zapaść jeszcze w tym miesiącu. Gdyby tak się stało lądowisko i SOR zaczęłyby działać już pod koniec przyszłego roku.

 Szybka diagnoza

Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podniosłoby prestiż szpitala w Tomaszowie. A przede wszystkim byłoby korzystne dla pacjentów. Najbliższy SOR znajduje się w Zamościu. Z założeń ratownictwa medycznego wynika, że taki oddział powinien przypadać na 200 tys. mieszkańców.

 – Nasz SOR obejmowały nie tylko powiat tomaszowski, ale także pokrywałby dużą część powiatu hrubieszowskiego i biłgorajskiego. Ułatwiłby szybką diagnozę pacjentów, co jest najważniejsze przy działaniach ratowniczych. Lądowisko pozwoliłby zaś na niezwłoczny transport do specjalistycznych szpitali w Lublinie, Łęcznej czy do innych wyspecjalizowanych jednostek w kraju – mówi dyrektor Andrzej Kaczor.

Rozbudowany SOR ma spełniać rygorystyczne normy, zarówno co do metrażu sali operacyjnej, pracowni diagnostyki, jak i ich wyposażenia. Projekt przewiduje także zakup nowoczesnej aparatury do szybkiej diagnostyki, w tym 64-rzędowego tomografu komputerowego.

 – To sprzęt, który w praktyce, przy dobrym diagnoście potrafi zdiagnozować niemal wszystkie schorzenia – podkreśla dyrektor Kaczor.

Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego oznaczałoby także wzrost zatrudnienia w szpitalu, zarówno lekarzy jak i pozostałego personelu.

 – Wszystko zależałoby od kontraktu z NFZ, ale myślę, że liczba zatrudnionych zwiększyłaby się o około 10 osób. Problemu ze znalezieniem chętnych do pracy nie będzie – mówi dyrektor Kaczor.

Wielka inwestycja

Budowa lądowiska, rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia byłaby po termomodernizacji budynków największą inwestycją realizowaną w szpitalu w ciągu ostatnich lat.

 – Jestem dobrej myśli, że nasz wniosek uzyska akceptację – mówi dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim.

Dziś tomaszowski szpital liczy 351 łóżek. Ma blok chirurgiczny z pododdziałem chirurgii dziecięcej, blokiem operacyjnym oraz salą intensywnej opieki medycznej (36 łóżek). Oddziały: dziecięcy wewnętrzny (25), reumatologiczny (27), laryngologiczny (17), zakaźny dorosłych (21), zakaźny dzieci (11), położniczo-ginekologiczny (54), dwa oddziały internistyczne z salą „R” (90), pulmonologiczny (36) oraz neurologiczny. W ubiegłym roku – jak wynika ze sprawozdania dyrekcji szpitala – hospitalizowano w nich 14 842 pacjentów. Ubiegły rok szpital zakończył zyskiem netto w wysokości 250 tys. zł, który przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.

roh

źr. Kronika Tygodnia