Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orląt Lwowskich obchodziła swoje święto

Pod hasłem „Tobie Polsko” 22 listopada 2017 roku społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich obchodziła swoje święto. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem społeczności szkolnej wraz z pocztem sztandarowym do kościoła pod wezwaniem Zwiastowania NMP, gdzie mszę świętą celebrował ksiądz prałat Czesław Grzyb. Po zakończeniu mszy świętej wszyscy spotkali się w budynku szkoły , by kontynuować obchody.

Słowo wstępne wygłosił dyrektor szkoły podstawowej, p. Witold Pitura, który powitał przybyłych gości.
Uczniowie, recytując utwory i śpiewając pieśni patriotyczne, uświadomili społeczności szkolnej, że Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada patrona, którym może się szczycić i być z niego dumna. Dużym atutem montażu była prezentacja multimedialna o młodych bohaterach wykonana przez uczniów klasy II c.
Ukoronowaniem obchodów święta szkoły były konkursy popularyzujące wiedzę o obrońcach Lwowa z 1918 roku. Ich laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Ta żywa lekcja historii stała się lekcją patriotyzmu dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, którzy na pewno zapamiętają słowa piosenki Elżbiety Buczyńskiej:
„Tak poznałam, zrozumiałam słowa najważniejsze. Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze.”