Straże pożarne dofinansowane!

20 sierpnia w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przedstawiciele gminy Tomaszów Lubelski: Wójt Marzena Czubaj-Gancarz oraz Skarbnik Grzegorz Gałan podpisali umowę na dofinansowanie.  Środki będą wydatkowane na zakup defibrylatorów, toreb pomocy medycznej, urządzeń hydraulicznych i innego sprzętu ratowniczego.

Gmina na ten cel otrzymała ponad 32 tys. zł.

W ramach realizacji zdania planuję się zakup niezbędnego wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla 5 jednostek z ternu gminy: OSP Majdan Górny, OSP Podhorce, OSP Jeziernia, OSP Łaszczówka, OSP Pasieki.

-To nowy program, uruchomiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dla ochotniczych straży pożarnych w całym kraju przeznaczono w tym roku ponad 100 mln zł – poinformował dyrektor departamentu spraw rodzinnych i nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mikołaj Pawlak, który podpisywał umowy z przedstawicielami samorządów.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski