Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne w ramach kampanii „Przemoc boli” w GOK Podhorce

SPOTKANIE EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNE W Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017: Zadanie 1.1 w obszarze Edukacja zdrowotna i Zadanie 2.1 w obszarze profilaktyka, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2020 w Obszarze Profilaktyka i edukacja społeczna – zadanie 4.1

Miło mi poinformować, że 18.12.2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach odbyło się spotkanie edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów ze szkół podstawowych z naszej gminy.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki  we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim  oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podhorcach w ramach realizowanej przez Gminę ogólnopolskiej kampanii „ Przemoc boli”.

Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Pani Wójt Marzena Czubaj- Gancarz wrazz dyrektorami i nauczycielami ze szkół, pracownicy GOPS-u i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie. W spotkaniu wzięło udział ok 200 osób.  

Tematem przewodnim spotkania była  przemoc rówieśnicza ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

Podczas spotkania psycholog z OIK-u pan Paweł Pryciuk przedstawił prezentację na temat „Świadome korzystanie z nowoczesnych technologii – Rola internetu w naszym życiu oraz zagrożenia i korzyści z niego płynące”. W trakcie spotkania dzieci i  młodzież z naszej gminy uświadomiła sobie, że niestety przemoc „w sieci” jest bardzo popularnym zjawiskiem i może stać się doświadczeniem każdego z nas dlatego należy umieć zadbać o swoje bezpieczeństwo  nie tylko w realnym świeci ale i cyberprzestrzeni. Uczniowie poznali konsekwencje hejtowania i innych form cyberprzemocy oraz dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy i jak reagować, gdy zetkną się z tym problemem.

Spotkanie było okazją również do uroczystego  rozstrzygnięcia konkursu
pt.” Przemoc boli – cyberprzemoc”
 zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny i Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. Nagrodzonych zostało 46 finalistów konkursu. Nagrodami w konkursie były głównie gadżety elektroniczne oraz książki na łaczną kwotę ok.1300zl.   

Uwieńczeniem tego miłego spotkania była także atrakcja w formie spektaklu słowno- muzycznego pt.” Czy słowa mogą zranić?” w wykonaniu poety i muzyka pana Jacka Musiatowicza z synem Michałem. Od wielu lat muzyk jest zaangażowany w pracę profilaktyczną, a od jakiegoś czasu podczas występów w szkołach towarzyszy mu jego syn Michał, który jest niezwykle utalentowanym, młodym gitarzystą. Michał zaprezentował swój talent podczas 10. edycji programu „Must Be The Music. Tylko Muzyka”.

Jacek Musiatowicz w bardzo ciekawy, przystępny i niebanalny sposób starał się przekazać młodzieży najważniejsze wartości, jakimi są miłość, przyjaźń i pasja. Jego wypowiedzi przeplatane były utworami muzycznymi i dowcipnymi anegdotami z życia artystycznego oraz osobistego. Zaproszeni artyści przekonali słuchaczy, że warto rozwijać swoje pasje, zainteresowania, gdyż tylko one mogą uchronić młodego człowieka przed wkroczeniem na złą drogę. Swoim występem motywowali młodzież do kierowania swoim życiem w sposób mądry i odpowiedzialny. Spotkanie bardzo podobało się zarówno młodzieży jak i gronu pedagogicznemu i zaproszonym gościom.

Jest to forma profilaktyki uniwersalnej, która przyjęliśmy i będziemy kontynuować w naszej gminie.   Ma ona na celu realizację m.in.działań polegających nie na usuwaniu samych zagrożeń, bo wyeliminowanie ich jest praktycznie niemożliwe ale na rozwijaniu mocnych stron i zasobów dzięki którym młodzi ludzie staną się bardziej odporni na czyhające zagrożenia współczesnego świata.  Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali świąteczne życzenia od pani Wójt i słodkie upominki.

W spotkaniu wzięło udział ok 200 osób. Zostało sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wioletta Salitra
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i narkomanii

 

źr. Gmina Tomaszów Lubelski