Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

W dniu 15 kwietnia 2021 r obyło się spotkania Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego z przedstawicielami instytucji realizującymi program „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”. Na spotkaniu obecni byli Adam Skorniewski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, Regina Kęczkowska przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej „Aktywni Kreatywni w Tomaszowie Lubelskim, Henryk Nowosad – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski. Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej realizacji programu, uczestnicy przedstawili burmistrzowi dane dotyczące form udzielanej pomocy oraz wymienili się uwagami na temat usprawnienia procesu wsparcia.

SENIORZE – jeżeli potrzebujesz pomocy ZADZWOŃ !!!

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Szczegółowe informacje dotyczące udzielanej pomocy można uzyskać
dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu: 721 503 888

lub

Specjalna ogólnopolska darmowa infolinia dla seniorów Tel: 22 505 11 11

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje mieszkańców miasta o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy w ramach realizowanego programu „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”.

Wolontariusze programu na wniosek seniora zorganizują zakup i dostawę do domu artykułów pierwszej potrzeby w tym art. spożywczych, środków higieny osobistej (koszty zakupów pokrywa Senior), a także pomogą w załatwianiu drobnych spraw urzędowych.

Osoby których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne poruszanie się mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do lekarza lub zgłosić potrzebę pomocy przy wyprowadzaniu psa na spacer.

Zainteresowanych programem seniorów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem programu Czesława Jagieła tel. 721 503 888.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski