Przygotowania do zimy 2020/2021

17 listopada br. w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, odbyło się spotkanie kierownictwa służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, Sekretarz Miasta Janusz Brodowski, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz Bogdan Kulas, Dyrektor MZD Tadeusz Wagner, Dyrektor MOPS Adam Skorniewski, Dyrektor OSiR Stanisław Pryciuk, Z-ca Dyrektora PCPR Renata Komadowska, Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień Monika Nocek, Inspektor ds. Obronnych Andrzej Mandziuk.

      Przygotowanie do sezonu zimowego jest szczególnie istotne w tym roku, gdy zmagamy się z epidemię wywołaną chorobą SARS-CoV-2. Podczas spotkania omówiono stan przygotowań do okresu zimowego, uzgodniono procedury postępowania z osobami bezdomnymi, zagrożonymi zamarznięciem oraz potrzebującymi pomocy z powodu wieku, samotności i problemów z poruszaniem się.

      Wskazano również miejsca na terenie miasta, które w okresie utrzymywania się mrozów wymagają wzmożonej kontroli.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski