Przy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego powstaną MOP-y

S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik, MOP-y Obroki Wschód i Zachód

Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę Miejsc Obsługi Podróżnych Jeziernia Wschód i Jeziernia Zachód na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie pary Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcjach podstawowych z infrastrukturą towarzyszącą, oświetleniem, drogami dojazdowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskanie decyzji zezwalających na użytkowanie.

W ramach zadania powstaną miejsca postojowe dla pojazdów ciężarowych, osobowych oraz autokarów, budynki sanitarne z toaletami, prysznicem oraz pomieszczeniem dostosowanym do opieki nad małymi dziećmi, a także wiaty piknikowe oraz palce zabaw. Zarezerwowany zostanie także teren pod budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stanowisk dla służb pełniących obowiązki kontrolne.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy, co planowane jest w 2024 roku. Do czasu budowy nie wlicza się okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca. Otwarcie ofert zaplanowano na 19 stycznia 2024 r.

 

źr. GDDKiA Lublin