Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

2016-03-18Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski w dniu 18 marca 2016 roku odebrał od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnek oraz wicewojewody Roberta Gmitruczuka umowę dotyczącą udzielenia dotacji w ramach wieloletniego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dla przedsięwzięcia drogowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego”

Plan inwestycji obejmuje gruntowną przebudowę dróg gminnych ul.dra Janusza Petera i Pogodnej o łącznej długości 1304 mb. W ramach przedsięwzięcia planuje się także wykonać przebudowę ciągów pieszych, budowy ścieżek rowerowych, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz oświetlenia ulicznego.

Dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z umową Nr 135 wynosi 2.015.727,00 zł. Dla tak oczekiwanego przedsięwzięcia inwestycyjnego Miasto Tomaszów Lubelski otrzymało zapewnienie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 1.010.000,00 zł.

W dniu 15 marca bieżącego roku ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji. Zakończenie prac planuje się na 30 września 2016 roku.

źr. UM w Tomaszowie Lubelskim