Pożegnanie Dyrektora Przedszkola Nr 1

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski Mirosław Fus oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Henryk Nowosad podziękowali Pani Marii Piaseckiej za 30-letnią pracę na rzecz tomaszowskiej oświaty przedszkolnej i sprawowanie funkcji dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim, życząc zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Z dniem 1 grudnia 2020 r. Pani Maria Piasecka przechodzi na emeryturę, obowiązki dyrektora (do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko w drodze konkursu) przejmuje Pani Małgorzata Sidorowicz, dotychczasowa wicedyrektor.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski