Poprawa warunków zasilania odbiorców prądu z powiatu tomaszowskiego

Pod koniec grudnia 2020 roku PGE Dystrybucja Oddział Zamość oddała do eksploatacji rozdzielnię 110 kV w stacji 110/15 kV Ulhówek wraz z załączoną do ruchu linią 110 kV relacji Tyszowce – Ulhówek. Rozbudowa i przebudowa rozdzielni to jedna z większych inwestycji zrealizowanych przez Spółkę na terenie południowo-wschodniej Polski.

Inwestycja PGE Dystrybucja Oddział Zamość ma przede wszystkim zabezpieczyć zapotrzebowanie na moc na rozwijającym się obszarze przygranicznym. Przed oddaniem do eksploatacji nowej rozdzielni 110 kV Ulhówek wraz z polem transformatorowym 110/15 kV zadanie kompleksowego zasilania tego obszaru spełniał blok linia-transformator, który zasilany był planowo z GPZ Tomaszów Południe. W przypadku awarii na tym ciągu duży obszar objęty był zakłóceniami lub ograniczeniami z uwagi na rozległą sieć linii 15 kV. Aktualnie teren ten z uwagi na gleby rolne I i II klasy stał się atrakcyjny i rozwojowy. W celu poprawy współczynnika SAIDI należało rozbudować rozdzielnię 110 kV do układu H3 oraz zamknąć pierścień zasilający do stacji 110/15 kV Tyszowce. Inwestycja, łącznie z budową linii Tyszowce-Ulhówek załączonej do ruchu również w grudniu i pola Ulhówek w stacji Tyszowce, poprawi pewność zasilania dla powiatów tomaszowskiego i hrubieszowskiego oraz umożliwi wyprowadzenie mocy z farm wiatrowych w pobliżu Tomaszowa i Tyszowiec. Realizacja zadania w zakresie budowy urządzeń elektroenergetycznych zapewni poprawę pewności zasilania sieci SN na obszarze gmin: Ulhówek, Dołhobyczów, Telatyn, Łaszczów, Jarczów oraz Lubycza Królewska, a także poprawę warunków napięciowych już istniejącym i przyszłym odbiorcom.

Długość wybudowanej linii 110 kV to ponad 20 km, a łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 14 mln zł.

Źródło: PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość