Policja przypomina #Zostańcie w domach!

Na Lubelszczyźnie podczas patrolowania ulic miast i mniejszych miejscowości policjanci wykorzystując nagłośnienie w radiowozach przypominają o tym, by w trosce o zdrowie swoje i innych pozostać w domu. Jednocześnie informujemy, że wszyscy ci, którzy nie stosują się do przepisów obowiązujących w związku z epidemią muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Już w 160 przypadkach prowadzone są przez mundurowych czynności związane z wykroczeniami, w 8 wszczęte zostały postępowania karne.

W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy. Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji.

Jednocześnie informujemy, że  wszyscy ci, którzy nie stosują się do przepisów obowiązujących w związku z epidemią muszą  liczyć się  z poważnymi konsekwencjami prawnymi.  Już w  160 przypadkach prowadzone  są   przez mundurowych  czynności związane z wykroczeniami, w  8 wszczęte zostały postępowania karne.

Na Lubelszczyźnie podczas patrolowania ulic miast i mniejszych miejscowości  policjanci wykorzystując nagłośnienie w radiowozach przypominają o tym,  by w trosce o zdrowie swoje i innych pozostać w domu. To element akcji #zostanwdomu i efekt ogłoszonego stanu epidemii w Polsce.

żr. Policja Lubelska