Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim za 2015r.

DSC03437W dniu 24 lutego br. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie podsumowujące działalność komendy w roku 2015.

W spotkaniu uczestniczyli: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Grzegorz Alinowski, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jerzy Wereszczak, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Kazimierz Organista, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Stanisław Szałański oraz  kadra komendy powiatowej PSP. Szczegółową informację o najważniejszych zadaniach realizowanych w ubiegłym roku  na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa powiatu tomaszowskiego przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Stanisław Kielech.  W sposób szczególny podkreślił 90-procentowy wzrost liczby pożarów w stosunku do roku 2014 oraz rekordowo duże zaangażowanie strażaków PSP i OSP w likwidację zagrożeń powstałych na przestrzeni całego 2015 roku. Omówione zostały również zrealizowane zadania o charakterze szkoleniowym, operacyjnym, kadrowo-organizacyjnym, logistycznym   i prewencyjnym. Komendant podkreślił bardzo dobrą współpracę z samorządami, środowiskiem ochotniczych straży pożarnych i służbami współdziałającymi przekazując podziękowania na ręce przybyłych gości. Na koniec omówiono najważniejsze cele i zadania stojące przed komendą w roku 2016 i latach następnych.
Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w swoim wystąpieniu nakreślił perspektywy rozwoju służby w zakresie m.in. poprawy wyposażenia ratowniczego, ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony osobistej ratowników. Wspomniał również o założeniach przewidzianych na rok bieżący regulacji płacowych strażaków. Pozostali goście, zabierając głos, bardzo wysoko ocenili efektywność współpracy z komendą powiatową PSP na rzecz bezpieczeństwa powiatu. Na zakończenie dokonano poświęcenia i oficjalnego przekazania do eksploatacji  w komendzie samochodu Toyota RAW 4 z wyposażeniem, zakupionego za kwotę 126 tys. złotych z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, samorządu powiatowego oraz środków własnych jednostki.  Zakupiony samochód operacyjny będzie stanowił wsparcie w zakresie łączności i dowodzenia akcjami ratowniczymi.

źr. KP PSP w Tomaszowie Lubelskim