Podpisano umowy z wykonawcą instalacji OZE

W dniu 18 marca 2021 r w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą instalacji odnawialnych źródeł energii.

Umowa obejmuje montaż i uruchomienie 342 instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych na łączną kwotę 3 551 364 zł.

Jest to etap IV i ostatni realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA SRODOWISKU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Mieszkańcy naszego miasta, którzy przystąpili do projektu zostaną osobiście poinformowani o wkładzie własnym, jaki powinni wnieść na konto projektu. Dokonanie płatności będzie traktowane jako gotowości przystąpienia do montażu instalacji OZE. Montaż instalacji realizowany będzie w kolejności dokonanych wpłat.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski