Podczas akcji „Prędkość” czterech kierujących straciło uprawnienia do kierowania

¯urawica, 11.04.2009. W Wielk¹ Sobotê, 11 bm. na drogach w ca³ej Polsce rozpoczê³a siê policyjna akcja pod kryptonimem "Wielkanoc 2009". (dd/cat) PAP/Darek Delmanowicz
Policjanci z tomaszowskiej drogówki w ramach akcji „prędkość” zatrzymali 4 kierującym uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim w ramach akcji „prędkość” prowadzonej na drogach powiatu zatrzymali czterem kierującym uprawnienia do kierowania. Oprócz obywateli Polski, prawo jazdy stracili obywatel Mołdawii i obywatel Ukrainy. Dokumenty uprawniające do kierowania wszyscy panowie utracili za przekroczenie w terenie zabudowanym prędkości o 50 km/h. Trzech z nich zatrzymano w miejscowości Łubcze gm. Ulhówek natomiast jednego na krajowej 17 w Lubyczy Królewskiej. Wszyscy mężczyźni zostali ukarani mandatami karnymi za popełnione wykroczenia a Polacy otrzymali po 10 punktów karnych. W wyniku tych działań zatrzymano również jednego kierującego pojazdem, który miał już cofnięte uprawnienia do kierowania. Policjanci nałożyli łącznie 76 mandatów karnych.

źr. KPP w Tomaszowie Lubelskim