Panele fotowoltaiczne na budynku Straży Pożarnej

W październiku 2019 r. na dachu budynku Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim zamontowano 114 modułów fotowoltaicznych o mocy 36,48 kWp  wraz z kompletem niezbędnych urządzeń (m.in. falownik, optymizatory mocy), okablowaniem, systemami zabezpieczającymi i monitorującymi.  Dokonana analiza zużycia prądu elektrycznego przez komendę w 2016 r. i 2017 r. oraz szacunkowych kosztów do poniesienia na Odnawialne Źródła Energii  wskazuje, że ta wielkość instalacji dla budynku Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim jest optymalna . Zamontowana instalacja w sprzyjających warunkach powinna pokrywać 100% zapotrzebowanie zużycia energii elektrycznej przez tut. komendę.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 125 tys. zł. Inwestycję współfinansowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 50 tys. zł., Starostwo Powiatowe – 40 tys. zł., Urząd Miast Tomaszów Lubelski – 35 tys. zł.

Przedsięwzięcie miało swój początek w roku 2018 r., kiedy został złożony wniosek
o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW w Lublinie i do władz powiatu tomaszowskiego. Podmioty te pozytywnie rozpatrzyły wnioski. W październiku 2019 r. inwestycja została zrealizowana. Wykonana instalacja przyniesie wymierne oszczędności w budżecie tut. komendy.

Rozwój OZE wpływa na poprawę jakości powietrza, efektywniejszą ochronę środowiska i częściowe rozwiązanie problemu smogu, który zaostrza się w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

 

źr. KP PSP Tomaszów Lubelski