Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018

BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018

  Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2017 – Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2017 – Oferta realizacji zadania publicznego

  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2017 – Wzór sprawozdania

 

źr. UM Tomaszów Lubelski