Obchody 11 listopada w Lubyczy Królewskiej. (Zdjęcia)

11 listopada jak co roku odbyły się Obchody Święta Niepodległości. W tym roku to szczególne Obchody Niepodległości, ponieważ świętujemy 100 lat Odzyskania Niepodległości przez przez Polskę. Uroczystości w Lubyczy Królewskiej rozpoczęły się przemarszem spod pomnika do Kościoła, w którym odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po Mszy Św. odbyła się część artystyczna w wykonaniu naszych wspaniałych przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Lubyczy Królewskiej.

Po występie dzieciaków, nasz nowo wybrany Burmistrz Elekt Marek Łuszczyński podziękował przedszkolakom za piękny występ i podarował im słodkości. Po zakończeniu uroczystości w Kościele wszyscy uczestniczyli w przemarszu udali się pod pomnik, aby złożyć wieńce. Zostały one złożone przez: – Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Lubyczy Królewskiej – Władze Gminy Burmistrza Pana Tomasza Leszczyńskiego i Sekretarza Gminy Pana Marka Kellnera – Przedstawicieli Rady Miejskiej Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Ryszarda Brzyskiego i Panią Krystynę Parafiniuk – Przedstawicieli Starostwa Powiatowego Sekretarza Powiatu Tomaszowskiego Pana Stanisława Cisłę, Pana Ryszarda Wąsacza i Panią Renatę Matyjanka. – Przedstawicieli Placówek Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej Pan ppłk Jacka Kozaka, oraz Placówki w Hrebennem Pan mjr Jana Nazarowicza i Pana por. Marcina Gołkę – Przedstawicieli Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych Pana Mieczysława Makolądrę oraz Panią Ilonę Junko – Przedstawicieli Placówek Kulturalno- Oświatowych Dyrektora Przedszkola Samorządowego Panią Mirosławę Magdziak Dyrektora Szkoły Podstawowej Panią Teresę Trzeciak i Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Panią Alicję Żmuda – Przedstawiciele Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej Przewodnicząca Rady Rodziców Panią Katarzynę Gucz, Panią Elżbietę Kołtun i Pana Piotra Wojciechowskiego – Nowo wybranego Burmistrza Elekta Pan Marka Łuszczyńskiego, wraz z przedstawicielami nowo wybranej Rady Miejskiej Panią Anną Krzyszycha i Panem Danielem Turczanikiem.

Po uroczystym złożeniu wieńców głos zabrał Burmistrz Tomasz Leszczyński, który podziękował za udział w uroczystościach i zaprosił uczestników na wzięcie udziału w biegu. W tym roku uroczystość uświetniły awanse Funkcjonariuszy Straż Granicznej Placówki w Lubyczy Królewskiej oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej, w rocznicę 100 lat Niepodległej Ojczyzny. Do odsłonięcia tablicy został zaproszony Pan Stanisław Cisło Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego, Burmistrz Tomasz Leszczyński i Burmistrz Elekt Marek Łuszczyński. Całą cześć oficjalną poprowadził Pan Mariusz Lewko, nauczyciel historii i nowo wybrany Radny Rady Miejskiej. Do oprawy muzycznej została zaproszona Orkiestra Strażacka. W uroczystościach uczestniczyły Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej. Przy Pomniku wartę pełniła Strażacka Drużyna Młodzieżowa.

Po części oficjalnej odbył się II Bieg Niepodległościowy w Lubyczy Królewskiej, w biegu na 1,200 m brały udział dzieci i młodzież, w biegu na 5000 m dorośli.Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali medal pamiątkowy. Po biegu posiłek regeneracyjny i gorąca herbata dla wszystkich.

 

źr. Centrum Promocji Kultury Turystyki