O Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na debatach w Ulhówku i Suścu

W piątek 8 września w budynku Urzędu Gminy w Ulhówku i w Suścu odbyły się debaty społeczne dotycząca poprawy stanu bezpieczeństwa. Organizatorami spotkania byli Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz Wójt Ulhówka i Wójt Suśca. Założeniem debat społecznych jest diagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległym terenie.

Wczorajszy dzień był dniem debat społecznych w powiecie tomaszowskim, które odbyły się w Ulhówku i Suścu. Głównym założeniem było poprawa bezpieczeństwa a bardzo dobrym narzędziem  do tego jest KMZB bo wszyscy mamy możliwość zapobiegania tym zagrożeniom. Gośćmi i uczestnikami debaty byli przedstawiciele rady gminy oraz mieszkańcy.

Pierwsza debata odbyła się rano w Urzędzie Gminy w Uhówku. Uczestników debaty przywitali Wójt Gminy Ulhówek oraz I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji kom. Szymon Mroczek.  Podczas spotkania została przybliżona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, policjantka pokazała jak” poruszać” się po tej aplikacji i przekonywała mieszkańców w jaki sposób ułatwi  im to  zwrócenie uwagi na miejsca „zagrożone”   w okolicy ich mieć pracy czy zamieszkania. Krok po kroku przedstawiła działanie aplikacji, podkreślając, że zaznaczanie zagrożeń na mapie jest anonimowe. Zademonstrowana została też aplikacja „Moja Komenda” na telefon komórkowy, jak ją zainstalować i jak z niej korzystać.

Druga debata tego dnia odbyła się Suścu. Uczestników debaty przywitali Wójt Gminy Zbigniew Naklicki oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego. Gospodarz kierownik Posterunku Policji podkom. Jerzy Rusin, przedstawił i omówił prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na podległym terenie, zestawienie liczbowe poszczególnych zdarzeń. Podobnie jak w Ulhówku została przedstawiona KMZB i aplikacja na androida „Moja Komenda”.

Na zakończenie, tradycyjnie już, uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby Policji. Zostały też rozdane ulotki profilaktyczne dla uczestników debaty „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Dzielnicowy Bliżej Nas”, „Moja Komenda”.

 

źr. KPP Tomaszów Lubelski