Nowy mikrobus dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy

Dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina Susiec zakupiła na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy nowego mikrobusa marki Renault Trafic.
Pojazd jest przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 121 770,00 zł, z czego 70% tj. 85 239,00 zł kwoty zostało dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III, obszar D. Nowe auto zostało przekazane do użytku 30 listopada 2020 r.
Serdecznie dziękujemy władzom gminy, w szczególności wójtowi gminy, Panu Zbigniewowi Naklickiemu za projekt zakupu nowego auta, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za dofinansowanie projektu oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie za pomoc w merytorycznej realizacji projektu.
źr. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy