Masz azbest? Złóż wniosek o dofinansowanie na jego usunięcie

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego informuje mieszkańców Miasta, że w dniu 17 marca 2017 r. upływa termin naboru wniosków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dla osób które planują w roku 2017 zmienić pokrycie dachowe na budynku mieszkalnym lub gospodarczym. Istnieje również możliwość dofinansowania usunięcia odpadów azbestowych zgromadzonych na działkach w okresie wcześniejszym.

       O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków.

       Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, w pokoju nr 26 lub pokoju nr 23 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2017 r. W w/w miejscu można także pobrać niezbędne formularze i uzyskać dodatkowe informacje.

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wniosek dla osób fizycznych o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszów Lubelski w 2017 r.

źr. UM Tomaszów Lubelski