Marzena Czubaj-Gancarz z absolutorium

W dniu 21 sierpnia 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Rogóźnie odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Tomaszów Lubelski poświęcona wykonaniu budżetu za rok 2019 oraz absolutorium dla Wójta Gminy Tomaszów Lubelski Marzeny Czubaj – Gancarz. Pani Wójt przedstawiła Radzie Raport o Stanie Gminy Tomaszów Lubelski za 2019 r., natomiast sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 oraz sprawozdania finansowe przedstawił Skarbnik Gminy Tomaszów Lubelski Grzegorz Gałan.
Rada Gminy w Tomaszowie Lubelski jednomyślnie udzieliła Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzenie Czubaj – Gancarz, absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. Rok 2019 był rekordowy pod względem prowadzonych inwestycji, na które wydatkowano blisko 15 milionów złotych, jak też pozyskano środki zewnętrzne w kwocie ponad 8 milionów złotych.
źr. UG Tomaszów Lubelski