Mały ruch graniczny z Ukrainą przywrócony.

20150204-chelm-150209878_fa850Od dnia 3 sierpnia 2016 r. przywrócono mały ruch graniczny z Ukrainą.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP informuje, iż na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego zostaje on przywrócony z dniem 3 sierpnia 2016 r. na granicy z Ukrainą.

Jednocześnie przypominamy, że  mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać wspólną granicę Polski i Ukrainy, w ramach małego ruchu granicznego, jeśli spełnią określone warunki: okażą ważne zezwolenie; nie są zarejestrowane jako osoby, którym odmawia się wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS); nie są uważane za osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych umawiających się stron.

źr. Straż Graniczna