Łosiniec: Jubileusz 100 – Lecia Szkoły

dsc0632Dnia 19 czerwca 2016r. w murach dostojnej Jubilatki pojawili się znamienici goście, by wspólnie z całą społecznością szkoły świętować jej setne urodziny. Uroczyste obchody stulecia istnienia szkoły rozpoczęła o godzinie 14.00 Msza święta, odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem Opieki Św. Józefa NMP i Św. Michała Archanioła przez  Ks. Zenona Górę- Proboszcza parafii w Łosińcu.

         Wyjątkową oprawę Mszy świętej zapewniła obecność pocztów sztandarowych szkół z terenu Gminy Susiec oraz Orkiestra Dęta z Łosińca pod kierownictwem pana Janusza Kiecany. Po Mszy św. delegacja absolwentów naszej szkoły (Bernarda Słotwińska i Józef Mandziuk)  udała się w miejsce, gdzie kilkanaście lat temu zasadzono ,,dąb” poświęcony Marii Huk – wieloletniej kierowniczce Szkoły Podstawowej w Łosińcu aby oddać jej hołd i złożyć symboliczną wiązankę kwiatów przy tablicy pamiątkowej. Tutaj usłyszeliśmy wspomnienia o Marii Huk, które przybliżyła nam jej prawnuczka, pani Anna Rosikoń – Wierbol .

         Następnie  uczniowie, absolwenci,  nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście ustawieni w  uroczystym szyku udali się na teren szkoły aby uczestniczyć  w dalszej części uroczystości.  

           Przed budynkiem szkolnym Dyrektor szkoły – p. Marta Świderek witając wszystkich zebranych rozpoczęła część oficjalną tej uroczystości. Nastąpiła tutaj  podniosła chwila odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy umieszczonej w widocznym miejscu na murach naszej szkoły dla uczczenia jej wyjątkowego jubileuszu.  Odsłonięcia tablicy dokonali: Kurator Oświaty Ryszard Golec, Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki, absolwenci szkoły: Aleksander Grad, Jan Jadczyszyn oraz tegoroczny absolwent- wzorowy uczeń- Kacper Kiecana. Delegacja uczniów z nauczycielem (p.Urszula Maciejko, ucz. Patrycja Łasocha i Piotr Sikora) udała się na Cmentarz Wojenny w Łosińcu i złożyła  kwiaty pod pomnikiem bohaterów – naszych patronów Żołnierzy Armii Kraków. 

W dalszej części programu odbyły się uroczystości na placu szkolnym.  Rozpoczęły się one odegraniem hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników, a także uczniów naszej szkoły. Następnie głos zabrał  Wójt Gminy Susiec Pan Zbigniew Naklicki. Powitał wszystkich przybyłych gości: władze państwowe, oświatowe, samorządowe, absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, sponsorów i przyjaciół szkoły.

Wśród nas byli:

 1. Proboszcz Parafii w Łosińcu ks. Zenon Góra
 2. Wicestarosta Powiatu w Tomaszowie Lubelskim p. Jerzy Wereszczak
 3. Lubelski Wicekurator Oświaty Ryszard Golec
 4. Wójt Gminy Susiec- p. Zbigniew Naklicki
 5.  Kierownik Delegatury w Zamościu (Kuratorium Oświaty w Lublinie)  p.  Jan Lelonek
 6.  Anna Rosikoń – Wierbol , prawnuczka pierwszej kierowniczki Szkoły Podstawowej w Łosińcu
 7.  Minister  Skarbu Państwa p. Aleksander Grad – absolwent i przyjaciel szkoły
 8. Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie   p. Adam Kornat
 9.  Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego-  Stanisław Misztal
 10.  Komendant Straży Granicznej ppłk –p. Jacek Kozak
 11.  Aspirant sztabowy p. Grzegorz Milczarek Komenda Policji w Tomaszowie Lub.
 12.   dh  Szczepan Łasocha – Państwowa Straż Pożarna w Tomaszowie Lub. , Komendant Gminnego Związku OSP  Rzeczpospolitej Polskiej w Suścu
 13. Przewodniczący Rady Gminy Susiec p.  Leszek Ważny
 14.  Sekretarz Gminy Susiec p. Tadeusz Suski
 15.  Skarbnik Gminy Susiec p.  Magdalena Malec
 16.  Inspektor ds. Oświaty Gminy Susiec p.  Rafał Kogut
 17.  Przewodnicząca Komisji Oświaty p.  Urszula Bartoszek
 18. Radny Gminy Susiec z naszego okręgu p.  Piotr Hałasa
 19.  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu p.  Joanna Kowalczuk
 20.  Dyrektor Muzeum Pożarnictwa w Oseredku p. Lucyna Łasocha
 21.  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu p.  Wioletta Litwin
 22.  Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów Lub. p.  Stanisław Stanibuła  
 23.  Pracownik  Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Tomaszowie Lub. p.  Teresa Jadczyszyn
 24.  Bronisława Żeleźna – żona dyrektora szkoły Eugeniusza Żeleźnego, również nauczycielka naszej szkoły
 25.  Dyrektor Zespołu Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym  p. Teresa Hałasa
 26.  Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu p. Janusz Kiecana
 27.  Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łuszczaczu p.  Teresa Puchacz
 28.  Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabowicy p.  Urszula Szymańska
 29.  Kierownik Warsztatów Terapii  Zajęciowej w Grabowicy p. Rafał Bodys
 30.  Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność p. Agnieszka Klimecka-Krawczyk
 31.  Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego p. Jan Skroban
 32.  Kierownik Gminnego Zespołu Usług Komunalnych w Suścu  p. Tomasz Skroban
 33.  Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania  „Roztocze Tomaszowskie”  p. Ewa Piwko-Witkowska
 34.  Prezes Spółdzielni Socjalnej „Arka”  p. Danuta Pakosik
 35.  Absolwenci szkoły w Łosińcu
 36.  Nauczyciele, którzy pracowali w tej szkole
 37.  Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły,  rodzice, strażacy, zespoły śpiewacze, Koła Gospodyń Wiejskich

  Następnym  punktem programu były przemówienia i życzenia przybyłych gości, które składano na ręce Pani Dyrektor Marty Świderek. Kolejno głos zabrali: Kurator Oświaty – Ryszard Golec, życząc wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.  Gratulacje i podziękowania za trud włożony w kształcenie i wychowanie uczniów oraz życzenia dalszej pomyślności i wielu owocnych lat pracy i nauki złożył na ręce Pani Dyrektor Jerzy Wereszczak -Wicestarosta  Powiatu Tomaszów Lubelski. Głos zabrał także Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Stanisław Misztal. Minister Skarbu Państwa – Aleksander Grad – wspomniał, że jest  absolwentem szkoły w Łosińcu.  Podziękował  p. Stanisławowi Michalskiemu, byłemu dyrektorowi i nauczycielowi SP w Łosińcu za wspaniałe lekcje matematyki i wychowania fizycznego. Jubileusz 100-lecia naszej szkoły był także doskonałą okazją do wręczenia Pani Dyrektor kwiatów i podziękowań za zaproszenie przez Dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie – p. Adama Kornata. W imieniu Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim list gratulacyjny odczytała Pani Teresa Jadczyszyn. Jako następna głos zabrała była nauczycielka naszej szkoły Pani Urszula Kędra. Miło wspominała współpracę z uczniami i nauczycielami sprzed kilkunastu lat. Chwilą refleksji z lat szkolnych podzielił się także absolwent szkoły w Łosińcu pan Henryk Soluch.

         Goście przekazali w prezencie dla szkoły publikacje książkowe i pamiątkowe dyplomy. W swoich wystąpieniach złożyli gratulacje i wypowiedzieli wiele ciepłych słów pod adresem szkoły.

Następnie Pani Marta Świderek – dyrektor szkoły zapoznała wszystkich z historią powstania szkoły w Łosińcu oraz jej funkcjonowaniem od jej początków do dnia dzisiejszego.

         Konferansjerami uroczystego Jubileuszu 100 – lecia naszej szkoły  byli nasi absolwenci – Katarzyna Oberda i Damian Wojtowicz.

         Po części oficjalnej rozpoczęła się  część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Marii Krawiec, Renaty Hałasy ( I grupa) oraz Barbary Malec i Bogusławy Mandziuk (II grupa)  zabrali widzów w sentymentalną podróż, łącząc czar wspomnień ze scenkami ze współczesnego szkolnego życia. W czasie występu nie zabrakło wierszy i piosenek o szkole oraz pięknych tańców. Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci w przygotowanie akademii, nagradzając występ gromkimi brawami.

         Uświetnieniem wyjątkowej uroczystości był także koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej z Łosińca. Należy podkreślić, że większość członków orkiestry stanowią absolwenci naszej szkoły. W jej repertuarze znalazły się utwory o charakterze patriotycznym i rozrywkowym. Solistkami były: Kinga Krawiec i Joanna Oberda.  Występ orkiestry wzbudził zachwyt i entuzjazm wśród zgromadzonej publiczności.

         Na scenie wystąpił również Zespół śpiewaczy ,,Olszanka” z Wólki Łosinieckiej pod kierownictwem p. Barbary Jarczak  oraz Zespół ,,Kwiaty Roztocza” z Łosińca prowadzony przez p. Bogusławę Mandziuk. Utwory wykonane przez te zespoły przypadły do gustu wszystkim zgromadzonym.

         Po części artystycznej Dyrektor Szkoły- Pani Marta Świderek wręczyła podziękowania zaproszonym gościom, byłym dyrektorom szkoły, sponsorom za udzielone wsparcie, które pomogło godnie przygotować uroczystość obchodów 100 – lecia naszej szkoły.

         Po zakończonych występach wszyscy goście, nauczyciele, sponsorzy, uczniowie oraz absolwenci Szkoły Jubilatki zostali zaproszeni na poczęstunek.  Wspólne spotkanie sprzyjało podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły a także wspomnieniom po latach.

         Uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia istnienia szkoły w Łosińcu  przeszły już do historii. Mamy nadzieję, że Szacowna Jubilatka, która przetrwała czas wojennej zawieruchy z roku na rok, mimo upływających lat, będzie jeszcze bardziej pięknieć i się rozwijać. Wierzymy, że nadal będzie miejscem, w którym młodzież uczyć się będzie szacunku do hasła  widniejącego na sztandarze szkoły „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka”. Ufamy, że nas wszystkich, całą społeczność Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków  w Łosińcu, czeka jeszcze niejeden wielki i piękny jubileusz. 

         Pragniemy podziękować, wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili tę ważną dla nas uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do jej wyjątkowego charakteru. Dzięki zaangażowaniu i pracy grona pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców, sponsorów oraz zaprzyjaźnionych instytucji i sympatyków szkoły ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.  

Dzisiaj, z okazji Jubileuszu, składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy są z naszą szkołą na co dzień …

 • Bardzo serdecznie Dziękujemy naszemu księdzu , który wspiera naszą szkołę modlitwą i błogosławieństwem. 
 • Dziękujemy władzom oświatowym i samorządowym za nieustanną dbałość o szkołę i każde dobre słowo.
 • Słowa podziękowania kierujemy pod adresem Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu za okazaną pomoc przy organizacji obchodów 100 – lecia naszej szkoły oraz Jednostkom OSP z Łosińca I i II, Kunek i Wólki Łosinieckiej.
 • Gościom, którzy przybyli na nasze święto składamy szczególne podziękowania, gdyż swoją obecnością nadaliście państwo wysoką rangę uroczystości.
 • Absolwentom szkoły, którzy są i będą naszą dumą, składamy szczególne podziękowania za pamięć i dobre wspomnienia o szkole.
 • Dziękujemy naszym uczniom, którzy dzisiaj starają się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki w duchu wartości przekazanych nam przez naszych patronów-Żołnierzy Armii Kraków.
 • Szanowni rodzice, Dziękujemy Wam za troskę, pomoc, pracę, którą ofiarujecie szkole każdego dnia.
 • Dziękujemy Pani Marcie Świderek – dyrektor  szkoły za organizację i koordynację  działań związanych z organizacją jubileuszu.
 • Szczególne podziękowania składamy ludziom dobrej woli, którzy sprawili, że nasza uroczystość  miała tak znamienitą oprawę poprzez ofiarowaną pomoc rzeczową i finansową.

PODZIĘKOWANIA OTRZYMUJĄ

Sponsorzy tablicy pamiątkowej:

 • Samorząd i Wojt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki
 • Ks. Zenon Góra
 • Jan Jadczyszyn
 • Adam Kornat
 • Marta Świderek
 • Roman Sadłowski
 • Wiesława i Wiesław Oberda
 • Maria i Marian Krawiec
 • Bogusław Pilipiec
 • Agnieszka i Janusz Kiecana
 • Renata i Piotr Hałasa
 • Ewa Piwko- Witkowska
 • Józef Szaluś
 • Lucyna i Lesław Puzyrewscy
 • Bronisława Żeleźna
 • Krystyna i Stanisław Tur
 • Leszek Ważny                                                                                                      

Sponsorzy uroczystości:

 •   Rodzice uczniów SP im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu
 •   Helena i Witold Hałasa
 •   Stefania i Adam Kulas
 •   Barbara i Roman Krawiec
 •   M.M.T. Szaluś – hurtownia ,,Roztocze” Tomaszów Lubelski
 •   Krystyna Mazurek – Sklep papierniczy PAPIEREK w Tomaszowie Lub.

Fotogaleria- p. Agnieszka Kiecana

p. Maria Krawiec

źr. splosiniec.szkolna.net