Konkurs na „Susiecką Babę Wielkanocną”

REGULAMIN KONKURSU

dla Kół Gospodyń Wiejskich

„ Susiecka Baba Wielkanocna” 

 

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Suścu.

2. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:

Prezentacja konkursowa Bab Wielkanocnych oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
31 marca 2017r. o godz. 11.00 podczas Kiermaszu Wielkanocnego.

3. Cel konkursu:

– Przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku babek wielkanocnych.

– Wymiana doświadczeń kulinarnych.

– Aktywizacja społeczności lokalnej.

– Promocja lokalnego tradycyjnego wypieku.

4. Adresaci Konkursu:

Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Susiec.

Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem wypieku cukierniczego na konkurs w dniu 31 marca 2017 do godz. 9.30.

Organizator zapewnia miejsce pod namiotem oraz stół i krzesła.

Oceny babek wielkanocnych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Kryteria oceny dokonane przez komisje konkursową:

1. Ogólne cechy organoleptyczne wyrobu cukierniczego (smak, zapach, pulchność).

2. Receptura z wykorzystaniem naturalnych składników.

3. Szczególne elementy dekoracyjne związane tradycją wielkanocną.

4. Oryginalność i pomysłowość.

5. Estetyka podania

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody pieniężne.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
(imię, nazwisko, adres) wizerunku oraz zdjęć wypieków zgłoszonych do konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularz zgłoszeniowego w terminie
do 27 marca 2017r. i dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury. Zgłoszenie jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja konkursowych babek. 

Karta zgłoszenia na konkurs

Zgłoszenie należy dostarczyć do 27 marca 2017r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu

ul. Tomaszowska 100.

źr. GOK Susiec