Honorowe Odznaki za zasługi dla Ochrony Praw Dziecka

Dnia 28 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Tomaszów Lubelski odbyło się uroczyste wręczenie Honorowych Odznak za zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. 

Odznaczenia wręczył Rzecznik Praw Dziecka Minister Mikołaj Pawlak – w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw dziecka – odznaczył Panią Stanisławę Raczkiewicz  i Pana Henryka Ostrykiewicza Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

Znamy nazwy ich akcji i wiemy, ilu osobom pomagają. Często jednak oni sami pozostają praktycznie nieznani. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka z inicjatywy Wójt Gminy Tomaszów Lubelski  w tym szczególnym świątecznym czasie wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka wspaniałym osobom, którzy poświęcają się dla dobra innychTo wyróżnienie przyznawane jest za szczególny wkład i dbałość o prawa najmłodszych obywateli RP.

Uroczystość nadania tego zaszczytnego wyróżnienia odbyła się z udziałem dr Ireneusza Maj Dyrektora Zespołu do spraw Edukacji i Wychowania oraz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzeny Czubaj-Gancarz.

Wójt Gminy Marzena Czubaj-Gancarz składa serdeczne Gratuluację Pani Stanisławie Raczkiewicz i Panu Henrykowi Ostrykiewiczowi za wszelkie działania, jakie podejmują na rzecz najmłodszych. Szczególne podziękowania dla  Rzecznika Praw Dziecka Ministra Mikołaja Pawlaka i Dyrektora Zespołu do spraw Edukacji i Wychowania Ireneusza Maj za przybycie i wręczenie odznak w tak trudnych dla nas czasach.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.”

 

materiał nadesłany