Gmina Krynice będzie mieć swoje logo

411x0_stawiamy-na-kulture-7-ml_121 propozycje bierze udział w konkursie na logo Gminy Krynice. Kilka najciekawszych wybiorą członkowie komisji, a ostateczną decyzję podejmie rada gminy.Pomysły są bardzo różne, ale wszystkie prezentują wyrównany poziom. Zgłosili je autorzy, nie tylko z naszej gminy, ale również z okolicznych gmin, Lublina, czy Zamościa, a nawet z Sosnowca.

W ciągu kilku dni zakończymy ocenę formalną i merytoryczną, wybierając 4 do 5 najlepszych propozycji, które zostaną przedstawione radnym i sołtysom, by dokonali ostatecznego wyboru – mówi Joanna Jamroż, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. Decyzja w tej sprawie ma być podjęta na najbliższej sesji rady pod koniec marca. Zgłoszone propozycje są oceniane pod względem artystycznym, marketingowym i użytkowym. Członkowie komisji biorą pod uwagę, m.in.: oryginalność pomysłu, pozytywny przekaz, łatwość rozpoznania znaku i jego zapamiętania, wyrazistość i czytelność logo oraz możliwość jego wykorzystania w różnych ekspozycjach. Zgodnie z regulaminem, logo, oprócz nazwy, musi zawierać hasło promujące gminę, a także inne elementy budzące z nią pozytywne skojarzenia oraz podkreślać jej charakter i specyfikę.

źr. krynice.pl