Droga Maziły-Podlesina gotowa

30 czerwca 2022 roku dokonano odbiorów robót drogowych w ramach zadania pn.: “Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171” oraz odbioru pobocza przy drodze powiatowej nr 3521L (ul. Majdańska).

W odbiorach uczestniczyli: Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń – Wicestarosta oraz m.in.: Robert Bondyra – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Renata Miziuk – zastępca burmistrza Tomaszowa Lubelskiego, Grzegorz Mazik – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Marian Nagórny – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim, Dorota Fornalska, Zbigniew Bryk – z ramienia PRDM, Małgorzata Mamrocha – przedstawiciel Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego, Zbigniew Naklicki – Wójt Gminy Susiec.

Całkowita wartość budowy odcinka drogi powiatowej to 1 757 107,96 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1 054 264,00 PLN.

 

źr. Powiat Tomaszowski