Dofinansowanie na sieć wodociągową i kanalizacyjną w Gminie Tomaszów Lubelski

Długo oczekiwana budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łaszczówka-Kolonia oraz budowa sieci kanalizacyjnej ulicy Józefowskiej w Rogóźnie ruszy jeszcze w tym roku.

 
Po wielu staraniach Wójt Gminy Pani Marzena Czubaj-Gancarz w imieniu Gminy Tomaszów Lubelski podpisała dwie umowy o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisane umowy zapewniają finansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łaszczówka-Kolonia oraz budowy sieci kanalizacyjnej ulicy Józefowskiej w Rogóźnie.

– Jest mi niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie na gminne inwestycje, które poprawią jakość życia Mieszkańców Naszej Gminy. Dzięki unijnym funduszom Mieszkańcy ulicy Józefowskiej w miejscowości Rogóźno będą mieli sieć kanalizacyjną. Ponadto dzięki dofinansowaniu drugiego projektu powstanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowości Łaszczówka-Kolonia. Istniało duże zapotrzebowanie na tego typu operacje, dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, iż Gmina Tomaszów Lubelski jest jedną z trzech gmin powiatu tomaszowskiego, którym przyznano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – mówi Pani Marzena Czubaj-Gancarz.

Uroczyste przekazaniu zawartych umów odbyło się w dniu 19 lipca w Starostwie Powiatowym w Zamościu. W ramach przeprowadzonego naboru o przyznanie dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wpłynęło 178 wniosków na łączną kwotę 189.175.598 zł. Aż dwa wnioski Naszej Gminy otrzymały dofinansowanie.

Pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych każdego projektu. Umowne dofinansowanie dla obydwu projektów stanowi kwotę 1.180.627,00 zł. Zadanie otrzyma wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach wymienionych operacji Gmina zaplanowała budowę sieci wodociągowej o długości 2,043 km i sieci kanalizacyjnej o długości 3,2325 km w miejscowości Łaszczówka-Kolonia (dofinansowanie: 736.781,00 zł) oraz budowę sieci kanalizacyjnej o długości 2,273 km na ulicy Józefowskiej w miejscowości Rogóźno (dofinansowanie: 443.846,00 zł).