Dni Otwarte w Bartoszu

22Po raz kolejny w naszej szkole w ramach Dni Otwartych gościliśmy uczniów gimnazjów z powiatu tomaszowskiego. Celem tej imprezy jest zapoznanie gimnazjalistów z ofertą edukacyjną i pomoc w dokonaniu wybory szkoły. Jednocześnie stanowią one okazję do prezentacji szkół, ich autoreklamę mającą na celu promocję wizerunku w środowiskach uczniowskich.

BARTOSZ, jako wiodąca szkoła w powiecie, ma wiele do zaoferowania gimnazjalistom, więc możliwości szkoły zostały szeroko zaprezentowane w czasie tych dwóch dni.

Dwudniowy cykl przewidywał spotkania z czterema grupami uczniów reprezentujących różne szkoły. Nasz program obejmował szereg działań, mających przybliżyć kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zarówno profil pracy BARTOSZA, jego ofertę edukacyjną, jak też panującą w szkole atmosferę. Każde kolejne spotkanie rozpoczynał dyrektor Leszek Bober, zwracając uwagę na bogatą tradycję naszej szkoły, a także odwołując się do sukcesów uczniów BARTOSZA na egzaminach maturalnych. Pan dyrektor zapoznał gości z propozycjami klas (przewidywanymi rozszerzeniami) tworzonych na rok szkolny 2016/2017. Uzupełnieniem tej części prezentacji był opis pracy szkoły przedstawiony przez wicedyrektora Beatę Grelę. W swojej prezentacji wyjaśniała gimnazjalistom, w jaki sposób w szkole uzyskuje się tak dobre wyniki na konkursach, olimpiadach i egzaminie maturalnym, zwracając szczególną uwagę na działania podejmowane przez nauczycieli (kółka zainteresowań, dodatkowe zajęcia itp.). Pani wicedyrektor zobrazowała też panującą w szkole atmosferę wzajemnego zaufania, budowaną również przez liczne imprezy szkolne i pozaszkolne, które są stałym uzupełnieniem dni nauki w BARTOSZU i wytchnieniem w pracy nad realizacją materiału nauczania. Głos zabrali też uczniowie, z własnej perspektywy przedstawiając zalety nauki w BARTOSZU. Emanuela Grabek, Bartosz Kawka i Bartosz Bundyra opowiadali o możliwości rozwijania talentów sportowych, Ola Słoboda przedstawiła ranking sukcesów uczniów naszej szkoły na konkursach i olimpiadach, o działalności zespołów Bartosz Band i The One mówili Iza Putkowska, Monika Nizio i Kamil Góra. Wszyscy chwalili dobrą atmosferę panującą w szkole, wspominali o nawiązujących się tu przyjaźniach. Kolejnym punktem programu były pokazy, przygotowane przez nauczycieli  i uczniów naszej szkoły. Goście mieli do dyspozycji możliwość uczestniczenia w doświadczeniach chemicznych (opieka-Jolanta Pasierb), biologicznych (opieka-Dorota Stawarska), fizycznych (opieka-Marianna Stopyra-Gardiasz) i językowych (opieka- Agnieszka Łasocha-Halusiak). Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie gimnazjalistów. Największą popularnością cieszyły się pokazy możliwości drukarki 3D zbudowanej przez uczniów naszej szkoły – Daniela i Dominika Łozów z klasy I a. W części fizycznej gimnazjaliści obserwowali też doświadczenia związane z takimi tematami jak spłaszczenie Ziemi na biegunach, bezwładność oka ludzkiego, przepływ ładunku elektrycznego przez ciało człowieka. Bogatą ofertę przygotowała grupa biologiczna. Goście oglądali preparowanie narządów (serce i nerka), obserwowali procesy filtracji nerek, dowiedzieli się, jak działają zmysły smaku i węchu, a także „czy mózg nas nie oszukuje”. Mieli możliwość samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe, zbadać zjawisko plazmolizy, wykryć skrobię i glukozę w materiale biologicznym, określić właściwości wody, wskazać obecność enzymów w komórkach roślinnych i zwierzęcych. Zespół chemiczny zaprezentował się równie imponująco. Głównym tematem doświadczeń były gazy. Goście oglądali proces otrzymywania wodoru na mokro i sucho oraz jego spalanie, otrzymywanie i spalanie pierwiastków w tlenie. Ciekawostkami okazały się też reakcje egzoenergetyczne (lokomotywa, pasta dla słonia), elektroliza wody w aparacie Hoffmana, czy też fontanna amoniakalna. Zajęcia językowe oparte były na funkcjonalnym wykorzystaniu tablicy multimedialnej przy poznawaniu i zapamiętywaniu materiału leksykalnego a tematem wiodącym był sport.

Po szkole gości oprowadzali przewodnicy- uczniowie klas I i II, zapoznając ich z pracowniami, wyposażeniem i obiektami sportowymi. Pracę uczniów koordynowały Karolina Styczyńska i Barbara Śmiech reprezentujące samorząd uczniowski (pod opieką Marii Gęborys). Przyszli uczniowie mieli możliwość obejrzeć filmy promujące szkołę przygotowane przez Wiesława Wawryszczuka (opieka techniczna – Robert Wojciechowski)

Nie zabrakło też niespodzianek – na wszystkich czekał słodki poczęstunek – ciasta na tę okazję wypiekali sami uczniowie (opiekę nad nimi sprawowała Anna Branach). Gimnazjaliści otrzymali też pamiątkowe gadżety oraz foldery promocyjne, zawierające informację o planowanych rozszerzeniach i typach klas.

Dni Otwarte to nie tylko czas intensywnej pracy dla osób zaangażowanych w ich organizację, ale też ważna, niezwykle budująca informacja o naszych uczniach. Ich zapał i aktywność, autentyczne przejęcie przyjętymi na siebie obowiązkami dowiodły nie po raz pierwszy, jak bardzo związani są ze szkołą. Są też dowodem tego, że BARTOSZ rozwija w nich najlepsze cechy, uczy kreatywności i wyzwala aktywność.

Już teraz zapraszamy naszych gości do kolejnych odwiedzin – najpierw podczas rekrutacji, we wrześniu zaś jako uczniów BARTOSZA.

źr. lo-tomaszow.pl