Co dalej z obwodnicą?

obwodnica_tomaszowJerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa 10 października przybędzie do Tomaszowa Lubelskiego. Tematem spotkania będzie kwestia budowy obwodnicy tomaszowskiej.

Już od 2013 r. mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego wspierani przez Urząd Miasta domagali się rozpoczęcia budowy obwodnicy, jako inwestycji, która rozładuje ruch samochodowy, na który narażone jest centrum. Dopięli swego i 30 września 2015 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad została wszczęta procedura przetargowa, która miała zakończyć się podpisaniem z wyłonionym wykonawcą umowy na realizację inwestycji. Pierwsze prace budowlane miały ruszyć już na wiosnę 2017 r.

Niestety, okazało się, że pieniędzy zarezerwowanych na Narodowy Program Budowy Dróg jest za mało i prawdopodobny termin podpisania umowy z wykonawcą odwlecze się do października 2017 r., a roboty budowlane rozpoczną się dopiero w latach 2019-2021.  W tej sprawie nie pozostał obojętny poseł Sławomir Zawiślak i we wrześniu zwrócił się do ministra z prośbą o wyjaśnienia.

„Mieszkańcy regionu, także i ja jako poseł RP nie możemy Panie Ministrze zrozumieć i zaakceptować sugestii kolejnego przesunięcia terminu podpisania umowy z wykonawcą tj. na październik 2017 roku, o czym mnie Pan poinformował w dniu 22 lipca 2016 roku, udzielając odpowiedzi na kolejne zapytanie (nr 659) jakie złożyłem w powyższej sprawie. Proszę Pana Ministra o wyjaśnienie z czego wynika tak znaczny poślizg w terminach… Osobiście mam nadzieję, że istnieje realna szansa, aby termin realizacji przedmiotowej, stosunkowo niedrogiej, a już kilkanaście lat wyczekiwanej inwestycji, jednak skrócić. Pragnę przy tym przypomnieć, że przedmiotowa inwestycja jest na dzisiaj formalnie rozpoczęta. Posiada w dalszym ciągu ważne pozwolenie na budowę wydane w dniu 23.12.2010 r. Wydany został Dziennik Budowy, w którym zamieszczono pierwsze wpisy o jej rozpoczęciu. Niezrozumiałe jest, że mimo takiego stanu formalnoprawnego przedmiotowej inwestycji Inwestor zamiast realizować inwestycję w trybie „BUDUJ” zdecydował się na wszczęcie procedury przetargowej przy założeniu realizacji inwestycji w trybie „PROJEKTUJ I BUDUJ”, tak jakby nie było ważnej dokumentacji projektowej i ważnego pozwolenia na budowę” – argumentował poseł. Po czym wskazywał na znaczne podrożenie inwestycji.  
Tej samej sprawy dotyczyło też interwencyjne spotkanie z ministrem, na które udali się poseł Zawiślak, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
10 października wiceminister Szmit przyjeżdża do Tomaszowa Lubelskiego, by osobiście poinformować o terminie rozpoczęcia budowy.

Podkreślić należy, że obwodnica ma spełniać doniosłą rolę w Transeuropejskiej Sieci Transportowej – TEN-T oraz sprawniejszej obsłudze ruchu przygranicznego z racji nieodległego przejścia granicznego w Hrebennem.   

źr. roztocze.net / Autor: MLC