45 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (Fotorelacja)

To już 45 lat……… 26 maja 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka obchodził swój Jubileusz. Zaplanowane na ten dzień uroczystości rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą sprawowaną, w intencji obecnych i byłych uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przez księdza dziekana Grzegorza Chabrosa i księdza proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Jerzego Sopla. Uroczysty charakter Mszy Świętej nadała obecność pocztów sztandarowych wszystkich placówek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Lubelskim oraz piękna oprawa przygotowana przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy udali się do Tomaszowskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przybyłych gości powitał dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego pan Roman Kania. W sali teatralnej Domu Kultury zgromadzili się: przedstawiciele władz Powiatu na czele z wicestarostą panem Jerzym Wereszczakiem, przedstawiciele władz Miasta z burmistrzem panem Wojciechem Żukowskim, pani Elżbieta Lalka- Barańska dyrektor Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium w Lublinie, dyrektorzy tomaszowskich szkół i przedszkoli, dyrektorzy placówek kształcenia specjalnego z całego województwa lubelskiego, przedstawiciele administracji samorządowej z miasta i powiatu oraz absolwenci, emerytowani pracownicy, rodzice i uczniowie Ośrodka. Wszyscy zebrani obejrzeli część artystyczną, która prezentowała różnorodne formy działalności artystycznej i sportowej uczniów Ośrodka. Było trochę o aktywności sportowej i mistrzach olimpijskich, którymi może poszczycić się szkoła. Dzieci i młodzież prezentowała swoje talenty artystyczne w tańcu, pantomimie, scence teatralnej, śpiewie, czyli we wszystkich formach artystycznych, w których na co dzień realizują się podopieczni Ośrodka. Widzowie mogli wysłuchać historii placówki oraz obejrzeć zdjęcia i filmy obrazujące różne aspekty codziennej pracy. Nie zapomniano o tych, których już nie ma, a na stałe wpisali się w historię szkoły, czyli o zmarłych pracownikach i uczniach, których pamięć uczczono wierszem i piosenką.

Uroczystość jubileuszowa to także podziękowania i gratulacje. Pan dyrektor Roman Kania podziękował wszystkim dyrektorom i kierownikom, którzy od początku istnienia placówki dbali o jej rozwój i budowali wizerunek szkoły o wysokiej jakości pracy, przyjaznej atmosferze i trosce o ucznia. Przedstawiciele zgromadzonych instytucji, na ręce pana Dyrektora, złożyli gratulacje i życzenia dalszych lat owocnej pracy w dążeniu do ciągłego podnoszenia jakości funkcjonowania szkoły.

Po zakończeniu uroczystości w Tomaszowskim Domu Kultury zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie mogli zobaczyć wspaniale wyposażone pracownie terapeutyczne, obejrzeć wystawę fotografii i prac uczniów oraz spróbować specjałów przygotowanych przez nauczycieli i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili nasz Jubileusz.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji przygotowanej przez nasz serwis.