395 rocznica nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego

9463W dniu 7 października 2016 r. odbyły się uroczystości z okazji 395 rocznicy nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji zmarłych i żyjących mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim. Po mszy św. na placu kościelnym Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski odsłonił „Kolumnę lokacji miasta 395 lat”.

      Uroczystości w sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego otworzył Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, który powitał zaproszonych gości. Następnie odbył się wykład okolicznościowy prof. dr hab. Ryszarda Szczygła pt. „Dokument lokacyjny Tomaszowa i jego miejsce w procesie lokacji miasta”.

      W ramach uroczystości Burmistrz Miasta wręczył Medale za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego, otrzymali je:

  • Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski – przedsiębiorstwo wyróżnione za wkład w rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, za promowanie edukacji leśnej, proekologicznej, sponsoring oraz przychylność dla Tomaszowa Lubelskiego, wspierające tomaszowską kulturę, sport i społeczność;
  • Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy w Tomaszowie Lubelskim – klub wyróżniony w kategorii organizacja społeczna, za wieloletnie sukcesy sportowe w jeździe szybkiej na wrotkach, za promowanie Tomaszowa Lubelskiego w Polsce i za granicą, za upowszechnianie rekreacji sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych szczególnie z tereny naszego miasta;
  • Pan Waldemar Kołcun – m.in. trener Tomaszowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Tomaszowie Lubelskim, wyróżniony w kategorii osobowość, za promowanie rekreacji sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, za szczególne propagowanie jazdy szybkiej na wrotkach i narciarstwa biegowego, za wieloletnią pracę trenerską z dziećmi i młodzieżą, za promowanie Tomaszowa Lubelskiego w kraju i za granicą.

      Z okazji 395 rocznicy nadania wykonano okolicznościowe statuetki z podobizną Tomasza Zamojskiego – założyciela miasta, zostały one wręczone księżom dziekanom, przedstawicielom instytucji związanych z Tomaszowem Lubelskim, kierownikom miejskich instytucji organizacyjnych, naczelnikom wydziałów urzędu miasta.

      Podczas uroczystości miało miejsce również przedstawienie wyników V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Tomasza Zamoyskiego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim. Finałowe utwory zaprezentowali: Hanna Stefanik ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Aleksandra Kowalik ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Sopockim, Katarzyna Cepil Tarnawatka. Laureaci konkursu z rąk Sekretarza Powiatu Pana Stanisława Cisło oraz Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego otrzymali nagrody książkowe.

      Na zakończenie uroczystości odbyła się promocja V „Rocznika Tomaszowskiego”, której dokonał Janusz Brodowski z Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego.

      W ramach uroczystości 395 rocznicy nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego 9 października w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim odbył się koncert wokalny w wykonaniu polskich artystów mieszkających w Wiedniu: Pani Aliny Mazur – mezzosopran, Marka Kudlickiego – organy oraz Pana Piotra Gmiterek (organy) z Tomaszowa Lubelskiego.

FOTORELACJA

źr. UM Tomaszów Lubelski