Promocja książki pt.: „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Tomaszowie Lubelskim dawniej i dziś” (Filmy)

SONY DSC W miniony czwartek 10 listopada w sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego odbyła się promocja książki pt. “Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Tomaszowie Lubelskim dawniej i dziś”, której autorem jest prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego pan Mirosław Tereszczuk.

Jako że promocja książki znalazła się w programie obchodów „98 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości” po powitaniu przez gospodarza wszystkich przybyłych gości, wśród których nie zabrakło najważniejszych osób naszego miasta z burmistrzem i przewodniczącym Rady Miasta na czele w szczelnie wypełnionej sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego wszyscy wraz z Zespołem Artystycznym „Tomaszowiacy” pod przewodnictwem Mariana Gumieli odśpiewali hymn państwowy, czyli Mazurka Dąbrowskiego. Następnie realizowane były kolejne punkty programu, których w sumie było 14.

Poza Zespołem Artystycznym „Tomaszowiacy”, który umilił wspomnianą promocję książki pieśniami patriotycznymi duże wrażenie na przybyłych gościach zrobiła scenka rodzajowa „Hej Sokole” „Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza, czyli gawęda o książce” w wykonaniu Zuzanny Doroty, która za swój występ zebrała całkiem zasłużenie burzę braw. Oczywiście podczas wspominanej promocji głos zabrał autor książki pan Mirosław Tereszczuk oraz prezes zarządu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół pan Hieronim Bucior, Nie zabrakło również przemówień z sali. Głos kolejno zabierali burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski, wicestarosta tomaszowski pan Jerzy Wereszczak oraz przewodniczący Rady Miasta pan Mirosław Fus.

Zapraszamy do obejrzenia dwóch materiałów filmowych ze wspomnianej imprezy, które zostały przygotowane przez nasz serwis. Pierwszy film zawiera wszystkie wspomniane przemówienia, natomiast na drugim znajduje się część artystyczna, czyli występ wspomnianej Zuzanny Doroty oraz pieśni patriotyczne w wykonaniu Zespołu Artystycznego „Tomaszowiacy”.